Viziune și Misiune

Institutul Biblic Koinonia pune la dispoziția studenților cursuri având misiunea de a lansa lideri și slujitori care au dobândit o înțelegere bogată a Sfintelor Scripturi exprimată printr-o conduită de viață evlavioasă și care s-au echipat cu toate resursele necesare pentru a forma cu credincioșie și pasiune ucenici în zonele vorbitoare de limba română din Estul Europei.

  1. Instruire accesibilă pentru slujirea personală, slujire bisericească sau slujire prin consiliere.

Institutul Biblic Koinonia instruiește persoane chemate de Dumnezeu să crească în umblarea lor personală cu Dumnezeu și să slujească spre lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu fie prin slujire personală, slujire voluntară, dedicare part-time sau full-time. Opțiunea studierii de la distanță, online, face ca cursurile noastre să devină o alternativă accesabilă pentru orice student. Accesul gratuit la cursuri de calitate predate de profesori serioși creează oportunitatea de a fii echipat pentru slujire oriunde te-ai afla.

  1. Instruire Biblică bazată pe cursuri de Teologie Creștină – studiul Cuvintelor Lui Dumnezeu.

Institutul Biblic Koinonia țintește spre o cât mai bună cunoaștere a Bibliei exprimată prin creșterea și dezvoltarea spirituală a studentului care să permită acestuia să dezvolte un sistem de gândire înrădăcinat și centrat pe Domnul Isus Hristos.

  1. Instruire pentru impact global

Institutul Biblic Koinonia urmărește dezvoltarea capacităților studentului, înțelegerea acestuia asupra chemării sale și folosirea adecvată a darurilor spirituale în diverse contexte sociale și culturale din câmpul de misiune.

  1. Instruire relațională

Institutul Biblic Koinonia caută să-l conștientizeze pe student de adevărata însemnătate a slujirii relaționale desemnând fiecărui student un mentor care să încurajeze și să modeleze holist dezvoltarea și echiparea studentului pentru lucrare.

  1. Instruire pentru a deveni Lider – formarea de administratori integri.

Institutul Biblic Koinonia va forma prin cursurile puse la dispoziție studenților slujitori integri. Aceștia vor fi persuadați prin puterea argumentelor biblice în favoarea unui caracter integru administrarea holistă a slujirii lor. Motto-ul Institutului Biblic Koinonia este: „Nu există slujire eficientă în absența unui caracter integru.”

  1. Instruire prin expunerea studentului la literatură accesibilă și sănătoasă din punct de vedere Teologic.

Prin participarea la cursurile Institutului Biblic Koinonia, studentul se expune unei instruiri teologice riguroase. Cursurile în sine sunt construite astfel încât ele să reprezinte ele să reprezinte pentru student resurse care îi vor hrăni inima și intelectul. Prin contactul cu profesorii și tutorii lui, studentul va fi îndreptat spre surse externe sănătoase din punct de vedere teologic, pentru ca experiența acumulării resurselor intelectuale să fie cât mai bogată.

  1. Instruire – Profesori care modelează prin relaționare

Echiparea studenților în cadrul Institutului Biblic Koinonia se face prin profesori de încredere, calificați pentru a ghida pe student în demersul cunoașterii Lui Dumnezeu și al echipării sale pentru slujire.